Hiilijalanjälkemme vuonna 2021
Julkaisimme kuluvalla viikolla vastuullisuusraporttimme vuodelta 2021. Siinä raportoimme kattavasti yrityksemme eri osa-alueista vastuullisuuden näkökulmista. Yksi tärkeä osa vastuullisuuskatsaustamme oli laskea ensimmäisen kerran toimintamme hiilijalanjälki. Vuonna 2021 valmistimme ennätysmäärän vaatteita, sillä saimme tilauksen Kelan äitiyspakkaukseen 2022. Tämä yksittäisenä tekijänä luonnollisesti kasvatti tuotantomme määrää ja näin ollen myös tarvitsimme enemmän raaka-aineita. Liityimme myös Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumukseen eli tavoitteemme on myös alkaa aktiivisesti pienentää hiilijalanjälkeämme ja päästä lopulta hiilineutraaliksi.

Greenhouse Gas -protokolla

Hiilijalanjälkemme on laskettu sitoumuksen myötä käyttöömme saadulla hiilijalanjälkilaskurilla, joka on Greenhouse Gas -protokollan (GHG-protokolla) mukainen, joka on maailmanlaajuinen standardi hiilijalanjäljen laskentaan. GHG-protokolla on World Resources Institute ja World Business Council for Sustainable Development -järjestöjen yhteishanke. Laskurissa käytetty yhden suomalaisen vuotuinen hiilijalanjälki on 10,3 tonnia vuodessa perustuen Suomen ympäristökeskuksen uusimpiin tietoihin.

Päästöt jaetaan Greenhouse Gas -protokollassa kolmeen luokkaan:

Scope 1

Tähän luokkaan kuuluvat päästöt syntyvät suoraan yrityksestämme. Meidän tapauksessamme tähän kuuluvat omasta autostamme syntyvät päästöt. Nämä on laskettu kertomalla ajetut kilometrit keskikulutuksella.

Scope 2

Tähän luokkaan kuuluu ostoenergia eli sähköstä ja lämmön tuotannosta syntyvät päästöt. Olemme vuokralla kiinteistössä, johon sähkö ostetaan Väre Oy:ltä ja joka lämmitetään kaukolämmöllä. Sähkön päästökertoimet on saatu Väre Oy:ltä ja Varkauden aluelämmöltä.


Scope 3

Tämä luokka on laajin ja haastavin. Siihen kuuluvat mm. arvoketjusta, hankinnoista ja asiakkaan käytöstä syntyvät päästöt. Vuoden 2021 laskennassa olemme huomioineet kankaiden ja neulosten valmistuksen todelliset määrät laskujen perusteella. Pakkausmateriaaleissa olemme  huomioineet sekä meille saapuvat että meiltä lähtevät materiaalit. Meiltä lähtevät pakkausmateriaalit on laskettu todellisten määrien mukaan ostolaskujen perusteella ja meille saapuvat määrät on arvioitu viikkotasoisiin mittauksiin perustuen. Liikematkustus sisältää lähinnä omalla pakettiautollamme ajetut messu- ja myyntireissut.

Hiilijalanjälkemme vuonna 2021

Suoraan omasta toiminnastamme syntyneet päästöt (Scope 1 ja Scope 2) vuonna 2021 olivat 5,74 tonnia CO2ekv.-päästöjä. Tämä vastaa siis noin puolta yhden suomalaisen vuotuisesta hiilijalanjäljestä. Tämän lisäksi olemme kuitenkin halunneet huomioida päästölaskennassa myös arvoketjusta eli hankinnoistamme syntyviä Scope 3:n mukaisia päästöjä. Näistä muodostuvat toimintamme kokonaispäästöt, jotka olivat vuonna 2021 135,1 tonnia CO2ekv.-päästöjä. Tämä vastaa n. 12 suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä.

Valmistimme 26 075 vaatetta vuonna 2021

Kelan äitiyspakkaustilauksen osuus vuonna 2021 valmistettujen vaatteiden määrästä oli huomattavan suuri. Valmistimme omaa tuotantoa omassa ompelimossamme 5991 vaatekappaleen verran ja äitiyspakkauksen housuja 13 000 kappaletta. Alihankkijamme valmistivat sekä oman tuotantomme vaatteita että äitiyspakkauksen housuja 7084 kappaletta. Yhteensä vuonna 2021 valmistimme siis 26 075 vaatetta. Vuonna 2020 omassa ompelimossamme valmistui 5443 vaatetta – määrä kasvoi siis n. 250% edellisvuoteen nähden.

Yhtä vaatetta kohden päästöt olivat siis 5,18 kg CO2evk.päästöjä. Todellisuudessa eri vaatteisiin käytetään eri määrä kangasta ja eri vaatteilla on erilainen hiilijalanjälki. Kehitämmekin laskentaa jatkossa niin, että saamme laskettua myös vaatteillemme todellisen hiilijalanjäljen. Eniten siihen vaikuttaa kangasmenekki eli kuinka paljon kangasta kuhunkin vaatemalliin kuluu. Laskennassa on mukana valmistuttamamme kokonaiskangasmäärä, joka sisältä myös suoraan kankaana myytävän materiaalin. Todellisuudessa vaatteisiin on siis käytetty vähemmän kankaita ja yhtä vaatetta kohden käytetty kangasmäärä on pienempi kuin laskelmassamme. Tarkennammekin näitä laskelmia tulevissa raporteissamme.

Valmistimme 26 075 vaatetta vuonna 2021


Päästöt syntyvät Scope 3 -luokassa

Suurin osa vaatealan päästöistä syntyy kankaiden valmistuksesta, joka huomioidaan Scope 3 -luokassa. Oman ompelimomme päästöt sekä esimerkiksi kuljetuksista syntyneet päästöt ovat huomattavasti pienemmässä osassa. Tärkeintä meidän alallamme onkin kiinnittää huomiota juuri materiaalivalintoihin ja niistä syntyviin päästöihin. Monet yritykset huomioivat vain Scope 1 ja Scope 2 -luokat, sillä ne ovat suuryrityksille pakollisia raportoitavia. Usein suurimmat päästöt syntyvät kuitenkin juuri Scope 3 -luokassa ja tämän vuoksi mekin ne halusimme laskelmissamme huomioida.

Laskelmassa on huomioitu Scopet 1 ja 2 kokonaisuudessaan sekä Scope 3 materiaalihankintojen osalta. Muut epäsuorat päästöt (kuljetukset asiakkaille, asiakkaan osuus tekstiilien käytöstä ja huollosta) ovat haastavampia arvioida ja tavoitteemme onkin saada huomioitua ne tulevaisuuden laskelmissamme.

Lataa vuoden 2021 vastuullisuusraporttimme täältä.

Tunnisteet: