Vastuullisuusteema: Avoimuus, aitous ja rehellisyys (vastuullinen hankintaketju)

Toinen vastuullisuuden teemamme liittyy hankintaketjuumme. Haluamme kertoa kaikesta toiminnastamme mahdollisimman läpinäkyvästi ja tämä koskee myös hankintaketjuamme. Toimimme vastuullisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja panostamme pitkiin yhteistyösuhteisiin. Tavoitteemme onkin saada alusta loppuun saakka läpinäkyvä hankintaketju ja että käyttämämme materiaalit on jäljitettävissä tuotannon alkulähteille saakka.

Code of Conduct eli eettinen ohjeistomme ohjaa toimintaamme kaikessa mitä teemme. Meidän Code of Conductimme allekirjoittavat yhteistyökumppanimme vakuuttavat mm. että…
… maan lakeja noudatetaan
… kaikkien työntekijöiden kanssa tehdään kirjalliset työsopimukset
… työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuoleen, ikään, uskonnolliseen vakaumukseen, etniseen alkuperään, kansallisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihinkään muuhun tekijään katsomatta
… yksikään työntekijä ei ole alle 15-vuotias ja missään työtehtävissä ei käytetä lapsityövoimaa ja että nuoria (alle 18-vuotiaita) työntekijöitä koskevat säännökset ovat lain mukaisia
… toiminnassa noudatetaan myös ympäristölainsäädäntöä esim. jätevesien osalta ja että kaikkia materiaaliresursseja käytetään niin, ettei hukkaa synny turhaan
… mikäli tuotantoon liittyy eläimiä, niitä kohdellaan hyvin ja eläinlainsäädännön mukaisesti
Voit lukea tarkemmin Code of Conductistamme vastuullisuusraportistamme.

Tunnemme yhteistyökumppanimme Suomesta ja muualta maailmasta jo useiden vuosien ajalta. Välillämme on vahva luottamus ja edellytämme kaikilta yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista eettisiin periaatteisiimme. Yhteistyökumppanimme allekirjoittavat aina Code of Conductimme.

Sweet Candy


Suomen lisäksi tärkeä maa valmistusketjussamme on Puola, jossa kankaamme valmistetaan ja painetaan. Amfori BSCI:n riskiluokittelussa Puola on luokiteltu alhaisen riskin maaksi. Puolassa ei ole siis merkittävää sosiaalisen vastuullisuuden riskiä, joka aiheuttaisi esimerkiksi työntekijöiden huonoa kohtelua tai järjestäytymisoikeuden tai työelämää koskevan lainsäädännön puuttumista. EU-maana Puola noudattaa EU:n lainsäädäntöä, johon sisältyy myös tiukka ympäristölainsäädäntö. Käyttämillämme tehtailla oleva GOTS-sertifikaatti takaa, että kankaiden tuotantoketju täyttää ILO:n vähimmäiskriteerit ja lapsityövoima on kiellettyä. Olemmekin turvallisin mielin siitä, että lähimaassamme Puolassa kankaidemme valmistus tapahtuu vastuullisesti sekä työntekijöiden että ympäristön hyvinvointi huomioiden.

Lue lisää raportista siitä kuinka kankaiden tilaus tehtailtamme sujuu!

Sanastoa

Amfori BSCI on maailmanlaajuinen aloite, jonka tavoite on parantaa työolosuhteita kansainvälisissä toimintaketjuissa. Amfori BSCI a maiden sosiaalisen vastuullisuuden riskiä ottamalla huomioon mm. kansalaisten vaikutusmahdollisuudet, poliittisen vakauden, hallinnon tehokkuuden, lainsäädännön tason sekä korruption.

ILO on kansainvälinen työjärjestö, joka luo kansainvälisiä työelämän yleissopimuksia sekä valvoo ja tukee jäsenmai­taan sopimusten noudattamisessa. Vähimmäiskriteerejä mm. järjestäytymisoikeus, palkka, työsopimus, työturvalli­suus.

Julkaisimme aiemmin vuoden 2021 vastuullisuusraporttimme, joka oli ensimmäinen lajissaan. Sen myötä syntyivät myös viisi vastuullisuuden teemaa, joihin keskitymme erityisen tarkasti työssämme. Esittelemme nämä teemat yksi kerrallaan blogissamme loppuvuoden 2022 aikana arvoketjun mukaisessa järjestyksessä.

Tunnisteet: