Vastuullisuusteema: Laatu – luomu – läheltä (materiaalivalinnat)

Julkaisimme aiemmin vuoden 2021 vastuullisuusraporttimme, joka oli ensimmäinen lajissaan. Sen myötä syntyivät myös viisi vastuullisuuden teemaa, joihin keskitymme erityisen tarkasti työssämme. Esittelemme nämä teemat yksi kerrallaan blogissamme loppuvuoden 2022 aikana arvoketjun mukaisessa järjestyksessä.

Ensimmäinen teemamme liittyy materiaalivalintoihin, jotka ovat vaateteollisuuden suurin päästölähde. Tekstiiliteollisuus on myös yksi luontoa eniten kuormittavista teollisuuden aloista ja sen vuoksi me haluamme pystyä toimimaan tässäkin asiassa paremmin. Haluamme valita käyttöömme sellaisia materiaaleja, jotka ovat hyviä sekä luonnolle että ihmisille. Tavoitteemme onkin valita tuotteisiimme sellaiset materiaalit, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Kankaamme valmistetaan aina Euroopassa ja käyttämillämme tehtailla on GOTS- ja Ökö-Tex -sertifikaatit.

Laatu – luomu – läheltä

Vaatetuotantomme päämateriaali on aina ollut luomupuuvilla, josta on valmistettu puuvilla-elastaanitrikoota sekä puuvilla-elastaanijoustocollegea. Käytämmekin luomupuuvillaa aina kun se on mahdollista ja vuonna 2021 vain käyttämämme puuvilla-elastaaniresori on valmistettu ei-luomua puuvillaa käyttäen. Kaikki nämä materiaalit valmistettiin 2021 Puolassa kahdella eri tehtaalla. Haluamme jatkossakin pitää kangastuotannon Puolassa, sillä Euroopassa säädellään esimerkiksi kemikaalien käyttöä EU-tason lainsäädännöllä. Esimerkiksi vuonna 2007 voimaan tullut REACH-asetus edellyttää tuotteiden valmistajilta ja maahantuojilta kemikaalien turvallista käyttöä ja haitallisimpien kemikaalien korvaamista vähemmän haitallisilla aineilla.

Vaatteissamme ei myöskään käytetä mitään ftalaatteja sisältäviä painokuvia tai niitä sisältäviä osia. Myös kaikilla painokuvilla, joita tuotteissamme käytämme (esim. pesuohjeet, Kettunen ja Saimaa -painatukset) on Öko-Tex-sertifikaatti luokassa 1 (turvallinen myös vauvan iholle) sekä Bluesign-sertifikaatti.

Polyesteriä käytimme vuonna 2021 verkkarikankaassamme, josta valmistamme verkkatakkeja.

Ompelimo

Laskimme vuodelta 2021 myös toimintamme hiilijalanjäljen, voit lukea siitä lisää halutessasi täältä. Suoraan omasta toiminnastamme syntyneet päästöt (Scope 1 ja Scope 2) vuonna 2021 olivat 5,74 tonnia CO2ekv.-päästöjä. Tämä vastaa siis noin puolta yhden suomalaisen vuotuisesta hiilijalanjäljestä. Tämän lisäksi olemme kuitenkin halunneet huomioida päästölaskennassa myös arvoketjusta eli hankinnoistamme syntyviä Scope 3:n mukaisia päästöjä. Näistä muodostuvat toimintamme kokonaispäästöt, jotka olivat vuonna 2021 135,1 tonnia CO2ekv.-päästöjä. Tämä vastaa n. 12 suomalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä.

Vertailimme raportissamme myös mitä vaikutuksia hiilijalanjälkeemme olisi, jos luomupuuvillan tilalla olisi käytetty esimerkiksi tavallista tai kierrätettyä puuvillaa. Kävi ilmi, että suurin vaikutus hiilijalanjälkemme pienentämiseen nykyisellä valikoimallamme ja tuotantomäärillämme olisi neitseellisten materiaalien korvaaminen kierrätysmateriaaleilla. Jatkossa haluammekin testata enemmän kierrätysmateriaaleja ja niiden soveltuvuutta vaatetuotantoomme. Tähän asti kun haasteena on ollut löytää nykyisille painomenetelmillemme soveltuva kierrätyskangas, jolle voisi painaa nykyisiä ja nykyisten kaltaisia kuosejamme. Digipaino on mahdollistanut omaleimaiset kuosimme, jotka ovat yksi tärkeimmistä erottuvuustekijöistämme. Tämän vuoksi emme voi vaihtaa painomenetelmää helposti.

Jatkamme materiaalien tutkimista ja vertailua vuonna 2022 ja 2023. Pääset tutustumaan vastuullisuusraporttiimme tarkemmin täällä ja voit tutustua esimerkiksi edellä mainittuun vertailuun.


Laatu – luomu – läheltä -teeman kiteytys

Materiaalivalinnoilla voimme vaikuttaa päästöjemme suuruuteen kaikkein eniten. Kaikki arvoketjumme vaiheet tehdäänkin niin lähellä meitä itseämme kuin vain on mahdollista. Tämä on ollut toimintamme kulmakivi alusta saakka.


Sanastoa

GOTS eli Global Organic Textile Standard on tekstiilin ekologi­suu­den ja eettisyyden sertifikaatti. Sertifikaatti huomioi raaka-aineen viljelyn jälkeiset vaiheet, luomupuuvillan prosessoinnista aina lopputuotteeseen asti. Sertifikaattia valvoo ulkopuolinen riippumaton taho.

Öko-Tex-standardi 100 on kansainvälinen tekstiilien testaus- ja sertifiointijärjestelmä, joka kehitettiin vuonna 1992. Standardi rajoittaa tiettyjen haitta-aineiksi katsottavien tekstiilikemikaalien käyttöä. Riippumattomien tutkimuslaitosten myöntämä sertifikaatti takaa, että tuotteessa ei ole haitallisia torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä. Sertifioiduista kankaista on testattu mm. atsovärit ja nikkeli sekä lukuisia muita haitallisia kemikaaleja. Testaukseen sisältyvät myös sellaiset haitalliset aineet, joita ei vielä ole huomioitu lainsäädännössä. Kankaamme ovat siis turvallisia käyttää myös vauvojen iholla.

bluesign® -standardi arvioi koko tuotantoketjua raaka-aineista aina valmiiseen tuotteeseen saakka. Se rajoittaa käytettäviä kemi­kaaleja ja ympäristöön joutuvia päästöjä. bluesign®-standardin pyrkimyksenä on tuotantoprosessien suunnittelu niin, että kaikkia resursseja on käytetty mahdollisimman tehokkaasti ympäristön suojelun, terveyden sekä turvallisuuden kannalta. Ihmiselle ja luonnolle haitalliset aineet on tarkoitus poistaa tuotannon alusta loppuun saakka.

Tunnisteet: