YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet myös tukemaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sisältyvät YK:N kestävän kehityksen tavoiteohjelmaan Agenda 2030:een. Me uskomme, että pienenkin yrityksen teoilla on merkitystä yhteisellä matkalla kohti kestävämpää maailmaa, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan tasavertaisesti huomioon.

Olemme valinneet 17 kestävän kehityksen tavoitteen joukosta neljä, joita erityisesti haluamme toiminnallamme edistää.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tämä YK:n kestävän kehityksen tavoite edistää kestävää talouskasvua, jonka edellytyksenä on, että yhteiskunnat pys­tyvät tarjoamaan laadukkaita työpaikkoja ympäristöä vahingoittamatta. Yksi keskei­sistä alatavoitteista on lapsityön ja pakko­työn poistaminen. Tekstiiliteollisuudella on tässä asiassa syystäkin huono maine, mutta me Dream Circuksessa olemme alusta asti halunneet toimia toisin. Me haluamme todistaa, että tekstiiliteollisuus voi olla muutakin: kotimaista ompelutyötä ja luotettavia, mahdollisimman lähellä sijaitsevia hankintapaikkoja.

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Tavoitteeseen sisältyy mm. pienten yritys­ten aseman parantaminen mark­kinoilla ja kestävien tuotantoprosessien kehittäminen. Meille on tärkeää, että kaikki ehta by Dream Circus -vaatteet ommellaan nyt ja jatkossakin Suomessa, suurin osa omassa tehtaassamme. Toimimme pienessä tehdaskaupungissa Varkaudessa, joka on kärsinyt teollisuuden rakennemuutoksesta. Haluamme omalta osaltamme olla rakentamassa uutta tekstii­liteollisuutta Suomeen. Haluamme näyttää, että myös Suomessa on kannat­tavaa ylläpitää ja kehittää tekstiiliteolli­suutta. Samalla pyrimme siihen, että toimintamme kuormittaisi ympäristöä mahdollisimman vähän.

Vastuullista kuluttamista

Tämä YK:n tavoite pyrkii siihen, että taloudellinen toiminta tuottaisi mahdollisimman paljon hyvinvointia samalla kun luonnonvarojen käyttöä ja saastumista vähennetään. Vastuullinen ja kestävä kuluttaminen on Dream Circuksen arvojen ytimessä. Tuotteemme ovat kestäviä ja ajattomia, emmekä halua tehdä pikamuo­tia. Käytämme luomupuuvillaa ja muita ekologisia materiaaleja. Tuotannostamme ei jää lainkaan hyödyntämätöntä hukkamateriaalia. Ohjeistamme asiakkaitamme pitämään vaatteistaan huolta ja käyttä­mään niitä mahdollisimman pitkään.

Ilmastotekoja

Ilmastonmuutosta hillitsevillä toimilla on kiire, emmekä mekään halua jäädä toimettomiksi. Olemme mukana Hiilineut­raali teks­tiiliala 2035 -sitoumuksessa ja pyrimme pienentämään sekä oman toimintamme että arvoketjumme hiilijalanjälkeä.

Tunnisteet: